تعدادی از گزارشات قابل مشاهده برای مدیران روی موبایل یا هر سیستم متصل به اینترنت:
گزارش پایش مصوبات
گزارش نمودار پایش مصوبات
گزارش نمودار پایش حضور کمیته ها یه صورت کلی
گزارش نمودار مقایسه شاخص به صورت فصلی
گزارش نمودار مقایسه چند ساله شاخص
گزارش پایش فرایند بر اساس شاخص
گزارش لیست خطا
گزارش آمار خطا
گزارش لیست برنامه عملیاتی RCA


ثبت انواع چک لیست از طریق تبلت و حذف چک لیست کاغذی:
چک لیست ارزیابی پرسنل(مثال: چک لیست ارزیابی عملکرد سالانه پرسنل و چک لیست ارزیابی مهارت های ارتباطی و …)
چک لیست ارزیابی بخش


مدیریت خطا و خطر:
ثبت خطا از طریق موبایل
لیست خطا با امکان ویرایش و حذف


نظرسنجی:
نظرسنجی پرسنل
نظرسنجی بیمار از طریق تبلت و حذف نظرسنجی کاغذی
نظرسنجی همراه بیمار


آموزش:
انجام آزمون آنلاین توسط پرسنل در منزل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *